Category Archives: SQL

RANK ve DENSE_RANK Fonksiyonları

Rank ve Danse_Rank fonksiyonları ROW_NUMBER fonksiyonu gibi gruplama işlemleri yapmaktadır. RANK fonksiyonun ROW_NUMBER fonksiyonundan farkı gruplama işleminde sıralama yapıldığında RANK sıralamada aynı değere sahip olan değerlere aynı RANK değerini atar. ROW_NUMBER da ise sıralamada aynı olması durumda bile değer artarak devam eder. Aynı tablo üzerinde üç fonksiyonunda yazıp farklarını görelim. RANK ProductID LocationID Quantity RANK… Read More »

Category: SQL

ROW_NUMBER Fonksiyonu

Veri kümesinde gruplanmış her değer için numerik ve artan bir değer üretir. ROW_NUMBER ile yapacağınız gruplamaya göre numerik sayı ürettirip bunlar arasında top değer ya da kriter ayrımı ile daha karmaşık sorguları daha basit bir şekilde yazabilirsiniz. Yukarı kod ile SalesYTD kolunda en yüksek değerden en düşüğe doğru bir sıralama yaparak row number numerik artan… Read More »

Category: SQL

Group By Cube ve Group By Rollup Operatörleri

Group By Cube Tüm verilerin gruplanmasına ilave olarak verilerin toplamlarını göstermenizi sağlamaktadır. ProducId Total 707 38,9923 708 38,9923 Toplam 77,9846 Group By Rollup Gruplama yaptığımız veri üzerinde hem ara toplam hemde genel toplam almamızı sağlayan operatördür. Shelf Name Total A BB Ball Bearing 909 A Bearing Ball 791 A Blade 532 A A Toplam 2232… Read More »

Category: SQL

Except ve Intersect Komutları

Except komutu iki data setimizde ilk datasetinde olup ikinci datasetinde olmayan yeni bir dataset verir bize. Örnek olarak A tablosunda 1,2,3 kayıtları olsun. B tablosunda ise 3,4 kayıtları olsun. Aşağıdaki gibi kodumuzu yazdığımızda yeni oluşacak dataset üzerinde sadece 1,2 kayıtları olacaktır. Except komutundan alacağınız sonucu Not in operatörü ile de alabilirsiniz. Intersect komutu ise iki… Read More »

Category: SQL

Having Operatörü

Group by ifadesi ile gruplama yaptığımız kolonlar üzerinden kriter belirtmemizi sağlayan operatördür. Kullanımı aşağıdaki gibidir. SalesOrderDetail tablosunda yer alan ürün sayısı 500 den fazla olan kayıtların listelenmesini sağlar

Category: SQL

Count Fonksiyonu

SQL sorgularında en çok kullanılan fonksiyonlardan bir tanesidir. Tabloda Null olmayan satırların toplamını verir. Tabloda bulunan kayıt sayısını verir. Title kolonunda Null olmayan kayıtların sayısını verir. Title kolonunda Null olmayan ve birbirinden farklı olan kayıt sayısını verir.

Category: SQL

IN Operatörünün Farklı Kullanımı

In operatörü sorgulamalarda bir sütunun birden fazla değer alma durumunda kullanılmaktadır. In operatörünü arama yaptığınız karakterleri farklı kolonlar içerisinde arama yaparken kullanabilirsiniz. Yukarıdaki sorgu ile kim ismini ad ve ikinci ad içerinde olması durumunun araması yapılmıştır.

Category: SQL

Select * Performansı

Tablodan sorgulama yaparken tüm alanları kullanmamıza rağmen select * ile sorgulama yapmamız performans kaybına neden olacaktır. Select * ile okunması gereken verinin boyutu artacaktır ve SQL Server okuma performansını düşürecektir. Sorgunun sonucu eğer bir client’a gönderilecekse verinin boyutunda artma olacağından Client ile SQL server arasındaki trafik artacaktır.

Category: SQL

Boost SQL Server Priority

Windows’un arka planda çalışan SQL Server processine öncelik tanımasını sağlayan bir özelliktir. Fakat bu önceliğin sağlanması diğer processlerinin kaynaklara ulaşamasını sağlayıp başınıza daha büyük bir sorun açabilir. Onun için bu seçeneğin enabled edilmesi önerilmez.

Category: SQL

SQL Server Sistem Veritabanları

Master Database: Master veritabanı instance seviyesinde bilgi tutar. SQL server kullanıcı bilgileri, sistem store procedure’leri, sistem fonksiyonları master veritabanında tutulur. Master veritabanı olmayan instance çalıştırılamaz. Model Database: Yeni bir veritabanı oluşturacağımız zaman varsayılan olarak oluşturulacak veritabanının özelliklerini aldığı modeldir. Yeni oluşturacağımız bütün veritabanlarında ortak bir store procedure ya da function tanımlamak istiyorsak model veritabanına ekleyerek… Read More »

Category: SQL