Generate Custom SQL Operations On Dalyan Project

Introduction Dalyan is a single page application project template using AngularJS, ASP.NET & Web API technologies. It is the base of a web application project. It has CRUD operation example with AngularJS. Additionally, WebAPI controllers and CRUD operations are created by T4 templates. You can download it from github source codes. This post describes step… Read More »

DNX SDK Version ‘dnx-clr-win-x86.1.0.0-beta5′ Failed to Install & References Cannot Load

DNX SDK version ‘dnx-clr-win-x86.1.0.0-beta5′ failed to install. The solution will use DNX SDK version dnx-clr-win-x86.1.0.0-beta5 You receive this error when you create a new ASP.NET 5 project template. Loading project Visual Studio cannot load DNX version beta5. Install Windows Powershell 3.0 (or higher) and try to create the project again. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40855 You can see Powershell… Read More »

RANK ve DENSE_RANK Fonksiyonları

Rank ve Danse_Rank fonksiyonları ROW_NUMBER fonksiyonu gibi gruplama işlemleri yapmaktadır. RANK fonksiyonun ROW_NUMBER fonksiyonundan farkı gruplama işleminde sıralama yapıldığında RANK sıralamada aynı değere sahip olan değerlere aynı RANK değerini atar. ROW_NUMBER da ise sıralamada aynı olması durumda bile değer artarak devam eder. Aynı tablo üzerinde üç fonksiyonunda yazıp farklarını görelim. RANK ProductID LocationID Quantity RANK… Read More »

Category: SQL

ROW_NUMBER Fonksiyonu

Veri kümesinde gruplanmış her değer için numerik ve artan bir değer üretir. ROW_NUMBER ile yapacağınız gruplamaya göre numerik sayı ürettirip bunlar arasında top değer ya da kriter ayrımı ile daha karmaşık sorguları daha basit bir şekilde yazabilirsiniz. Yukarı kod ile SalesYTD kolunda en yüksek değerden en düşüğe doğru bir sıralama yaparak row number numerik artan… Read More »

Category: SQL

Group By Cube ve Group By Rollup Operatörleri

Group By Cube Tüm verilerin gruplanmasına ilave olarak verilerin toplamlarını göstermenizi sağlamaktadır. ProducId Total 707 38,9923 708 38,9923 Toplam 77,9846 Group By Rollup Gruplama yaptığımız veri üzerinde hem ara toplam hemde genel toplam almamızı sağlayan operatördür. Shelf Name Total A BB Ball Bearing 909 A Bearing Ball 791 A Blade 532 A A Toplam 2232… Read More »

Category: SQL

Except ve Intersect Komutları

Except komutu iki data setimizde ilk datasetinde olup ikinci datasetinde olmayan yeni bir dataset verir bize. Örnek olarak A tablosunda 1,2,3 kayıtları olsun. B tablosunda ise 3,4 kayıtları olsun. Aşağıdaki gibi kodumuzu yazdığımızda yeni oluşacak dataset üzerinde sadece 1,2 kayıtları olacaktır. Except komutundan alacağınız sonucu Not in operatörü ile de alabilirsiniz. Intersect komutu ise iki… Read More »

Category: SQL

Having Operatörü

Group by ifadesi ile gruplama yaptığımız kolonlar üzerinden kriter belirtmemizi sağlayan operatördür. Kullanımı aşağıdaki gibidir. SalesOrderDetail tablosunda yer alan ürün sayısı 500 den fazla olan kayıtların listelenmesini sağlar

Category: SQL

Count Fonksiyonu

SQL sorgularında en çok kullanılan fonksiyonlardan bir tanesidir. Tabloda Null olmayan satırların toplamını verir. Tabloda bulunan kayıt sayısını verir. Title kolonunda Null olmayan kayıtların sayısını verir. Title kolonunda Null olmayan ve birbirinden farklı olan kayıt sayısını verir.

Category: SQL