IN Operatörünün Farklı Kullanımı

In operatörü sorgulamalarda bir sütunun birden fazla değer alma durumunda kullanılmaktadır. In operatörünü arama yaptığınız karakterleri farklı kolonlar içerisinde arama yaparken kullanabilirsiniz. Yukarıdaki sorgu ile kim ismini ad ve ikinci ad içerinde olması durumunun araması yapılmıştır.

Category: SQL

Select * Performansı

Tablodan sorgulama yaparken tüm alanları kullanmamıza rağmen select * ile sorgulama yapmamız performans kaybına neden olacaktır. Select * ile okunması gereken verinin boyutu artacaktır ve SQL Server okuma performansını düşürecektir. Sorgunun sonucu eğer bir client’a gönderilecekse verinin boyutunda artma olacağından Client ile SQL server arasındaki trafik artacaktır.

Category: SQL

Boost SQL Server Priority

Windows’un arka planda çalışan SQL Server processine öncelik tanımasını sağlayan bir özelliktir. Fakat bu önceliğin sağlanması diğer processlerinin kaynaklara ulaşamasını sağlayıp başınıza daha büyük bir sorun açabilir. Onun için bu seçeneğin enabled edilmesi önerilmez.

Category: SQL

SQL Server Sistem Veritabanları

Master Database: Master veritabanı instance seviyesinde bilgi tutar. SQL server kullanıcı bilgileri, sistem store procedure’leri, sistem fonksiyonları master veritabanında tutulur. Master veritabanı olmayan instance çalıştırılamaz. Model Database: Yeni bir veritabanı oluşturacağımız zaman varsayılan olarak oluşturulacak veritabanının özelliklerini aldığı modeldir. Yeni oluşturacağımız bütün veritabanlarında ortak bir store procedure ya da function tanımlamak istiyorsak model veritabanına ekleyerek… Read More »

Category: SQL

SQL Server Startup Store Procedure

SQL Server restart edildiğinde çalıştırabileceğimiz procedure lerdir. Bu özelliği aşağıdaki kod ile açabiliriz. Başlangıçta çalıştırılması için SP yi aşağıdaki gibi tanımlayabilir

Category: SQL

SQL Server DAC (Dedicated Administrator Connection) Aracı

SQL server’a yeterli sistem kaynağı kalmadığı durumlarında SQL Management Studio ile bağlanamadığımız durumlarda SQL server’a bağlanmamız için kullanılan bir araçtır. DAC özelliğini açmak için Database özelliklerinden Facets sayfasından Surface Area Configuration aracından DAC enabled seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. SSMS üzerinden bağlantı kurulurken Server name başına admin: yazılması yeterlidir.

Category: SQL

SQL Server Filestream

Filestream yapısal olmayan resim, müzik dosyaları gibi dosyaları SQL server üzerinde değilde dosya sistemi üzerinde tutmamızı sağlar. Bu şekilde erişim daha hızlı gerçekleşir. Filestream BLOB (Binary Large Object) yani VARBINARY veri tipinde veri tutan bir kolona uygulayabileceğimiz bir özelliktir. Böyle bir kolona kaydedeceğimiz veri NTFS dosya sistemine direk kaydedilecektir. Kullandığımız kolonda ise bir pointer yer… Read More »

Category: SQL

SQL Server Collation Seçimi

Turkish_CI_AS CI – Case Insensitive : Büyük Küçük harf duyarlılığı yoktur CS – Case Sensitivity : Büyük Küçük harf duyarlılığı vardır Accent Insensitive : Aksan duyarlılığı yoktur Accent Sensitivity : Aksan duyarlılığı vardır

Category: SQL

SQL Server CPU ve RAM Konfigürasyonu

SQL server eğer 32 bit işlemci üzerinde çalışıyorsa en fazla 4GB bellek kullanacak şekilde adresleme yapabilir. SQL server’ın kendi kullanımı için gerekli olan 2 GB bellek haricinde kalacak 2 GB belleği diğer uygulamalar var SQL server adresleme için kullanacaktır. SQL AWE seçeneği ile SQL server’ın 64 GB belleği adresleyip kullanmasını sağlayabiliriz. SQL serverda dinamik bellek… Read More »

Category: SQL

SQL Union ve Union All Farkı

Union operatörü iki veya daha fazla SQL sorgusunun tek bir result set üzerinde gösterilmesi için kullanılmaktadır. Örneğin güncel ürünlerin bilgilerinin tutulduğu bir tablomuz ile geçmişte sattığımız ürünlerin listesini tek bir result set üzerinde görüntülemek istiyoruz. Güncel ürünler Products tablosunda eski ürünler ise ProductsHistory tablosunda yer almaktadır. Aşağıdaki sorgu ile ikisini tek bir result set üzerinde… Read More »

Category: SQL