SQL Server Startup Store Procedure

By | 5 Ocak 2016

SQL Server restart edildiğinde çalıştırabileceğimiz procedure lerdir. Bu özelliği aşağıdaki kod ile açabiliriz.

sp_configure 'scan for startup procs',1
reconfigure
go

Başlangıçta çalıştırılması için SP yi aşağıdaki gibi tanımlayabilir

sp_procoption @ProcName = 'SP_Name',@OptionName='startup',@OptionValue=1
Category: SQL

Bir Cevap Yazın