SQL Union ve Union All Farkı

By | 5 Ocak 2016

Union operatörü iki veya daha fazla SQL sorgusunun tek bir result set üzerinde gösterilmesi için kullanılmaktadır. Örneğin güncel ürünlerin bilgilerinin tutulduğu bir tablomuz ile geçmişte sattığımız ürünlerin listesini tek bir result set üzerinde görüntülemek istiyoruz. Güncel ürünler Products tablosunda eski ürünler ise ProductsHistory tablosunda yer almaktadır. Aşağıdaki sorgu ile ikisini tek bir result set üzerinde görüntüleyebiliriz.

Select ProductName, ProductDetails From Products
union
Select ProductName, ProductDetails From ProductsHistory

Union operaörü iki soruguyu birleştirirken tekrar kayıtları result set içinden çıkartır. Buda büyük veriye sahip tablolarda performansı etkileyecek bir faktör olur. Eğer tablolarda dublicated veri olmadığına eminseniz union yerine union all operatörünü kullanarak iki sorgunun her hangi bir işleme tabi tutulmadan birleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Select ProductName, ProductDetails From Products
Union All
Select ProductName, ProductDetails From ProductsHistory
Category: SQL

Bir Cevap Yazın